RADOSZYCE

KOMUNIKAT DYREKTORA

 

W związku ze zbliżającym się terminem przekazania ostatecznych deklaracji maturalnych, przypominamy uczniom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu maturalnego w roku 2021 o przesłaniu uzupełnionych Deklaracji 1a na adres sekretariatu szkoły:

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego „PATRONUS”

ul. Warszawska 214 lok. 2

25-414 Kielce

 

 

KOMUNIKAT DYREKTORA

 

W związku ze zbliżającym się egzaminem maturalnym w roku 2021, przypominamy uczniom deklarującym przystąpienie do egzaminu o zapoznaniu się z wymienionymi dokumentami:

  • Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku (http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201222%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKTUALIZACJA.pdf)
  • Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 (http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf)
  • Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku (http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf)
  • Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 (http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201229%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf)

               Dyrektor Szkoły

               Monika Gworek

 

W związku z ogłoszeniem Powiatu Koneckiego czerwoną zostają odwołane zajęcia dydaktyczne w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Radoszycach i Szkole Policealnej dla Dorosłych w Radoszycach do odwołania .

Dyrektor Szkoły

Monika Gworek

 

 

 

Termin zjazdu dla Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej w Radoszycach

24-25.10.2020r. godz. 9.00

 

W związku z panująca pandemią prosimy o przestrzeganie zasad ustalonych przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna w Końskich. Na terenie szkoły obowiązuje nakaz noszenia maseczek oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku jak również zachowanie dystansu społecznego.

 

Szanowni Państwo

W Liceum Ogólnokształcącym w Radoszycach oraz Szkoły Policealnej w Radoszycach dla Dorosłych zgodnie z decyzją Ministra Edukacji wprowadzone zostanie nauczanie hybrydowe.

W związku z ograniczona liczbą miejsc prosimy o wpisywanie się na listę osób chętnych na zajęcia stacjonarne. Zapisy przyjmujemy w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 41 372 99 99.

Tematy zajęć oraz skrypty dla osób uczących się zdalnie umieszczone będą na stronie internetowej ckupatronus.pl

 

Dyrektor Szkoły

Monika Gworek